GYMNASIEDAGE.DK – hvad nu?

Efter aflysningen af Gymnasiedage.dk 2016 har vi gjort os mange tanker om, hvordan vi kan skabe et nyt mødested for undervisere, forskere, læremiddelproducenter og beslutningstagere ved de gymnasiale uddannelser.

Mulighederne er mange, og vi har ikke lagt os fast på et bestemt format, men vi forventer at kunne præsentere et nyt og inspirerende arrangement i løbet af 2017 med afholdelse i foråret 2018.

Vi vil arbejde ud fra den vision, som har været styrende for Gymnasiedage.dk, omend vægtningen af de enkelte fokusområder ikke nødvendigvis behøver at være den samme. I den sammenhæng er det også vigtigt at påpege, at den nye gymnasiereform giver os alle mange nye spændende udfordringer.

Vision for Gymnasiedage.dk:

– et årligt tilbagevendende mødested for undervisere, forskere, læremiddelproducenter og beslutningstagere ved de gymnasiale uddannelser.

– et forum for inspiration, videndeling og debat i real-time mellem undervisere ved de gymnasiale uddannelser.

– et rum for både formel og uformel netværksdannelse med kolleger fra hele landet og fra alle de gymnasiale uddannelser

Vi ser frem til at mødes i 2018

Venlig hilsen CFU Danmark

Reklamer