Program

Gymnasiedage.dk sætter i år fokus på fagene i gymnasiet, fagligheden og fag i samarbejde.

Når gymnasiedage.dk har dette tema, er det for at bidrage til den aktuelle debat og gøre skolen og den enkelte lærer endnu mere bevidst om, hvad fag bidrager med, og hvordan de indgår i elevens/kursistens samlede uddannelse.

Det centrale møde mellem elev/kursist og lærer sker inden for fag, og lærernes samarbejde sker hen over grænserne af fag. Fagene konstituerer og konstruerer store dele af gymnasieskolen også i det 21. århundrede. Derfor er det fortsat vigtigt at forholde sig til, hvad fag er, hvad fag kan, hvordan fag forstås didaktisk.

Tirsdag den 27. september 2016

09:30-10:15 Indskrivning til konferencen – kaffe/te med rundstykker
10:15-10:30 Velkomst
10:30-12:00 Oplæg 1: Fag og faglighed  v/Torben Spanget Christensen. Læs mere
12:00-13:00 Frokost i restauranten
13:00 – 15:00 Workshops

WS 1: Skrivning som læringsredskab med udgangspunkt i historiefaget v/ Heidi Funder. Læs mere…

WS 2: Stilladserende læreprocesser i de naturvidenskabelige fag med udgangspunkt i kemi og biologi v/Karen Lunden. Læs mere…

WS 3: Kommunikativ sprogundervisning gennem spil og leg med udgangspunkt i tyskfagetv/Christina Hove og Mathilde Nygaard Beck. Læs mere…

WS 4: Forløbstilrettelæggelse ud fra elevens verdensforståelse med udgangspunkt i danskfaget v/Louise Daugaard Madsen. Læs mere…

WS 5: Erfaringsbaserede læreprocesser med udgangspunkt i teknologifaget v/Dorte Blicher Møller. Læs mere…

15:00-15:30 Kaffepause
15:30-17:00 Oplæg 2: Faglig skrivning som identitetsudvikling v/Nikolaj Frydensbjerg Elf. Læs mere…
17:15-18:30 Hvilke fagopfattelser ligger bag forlagenes produktion af læremidler?

▪   Systime

▪   L&R Uddannelse

▪   Gyldendal

18:30-21:00 Festmiddag med underholdning

 

Onsdag den 28. september 2016

 

09:00-09:05 Velkomst 
09:05-10.15 Oplæg 3: Fagligt samspil – om den interdisciplinære merværdi v/Tina Høegh. Læs mere…
10:30-12.30 Workshops

 WS 6: Den svære overgang med udgangspunkt i matematikfaget  v/Marit Hvalsøe Schou. Læs mere…

 WS 7: Æstetiske læreprocesser med udgangspunkt i musikfaget v/Nicolas Marinos. Læs mere…

 WS 8: Samarbejde med eksterne parter belyst gennem økonomifagene v/Claus Timm. Læs mere…

 WS 9: Dannelse i det plurale gymnasium med udgangspunkt i danskfaget v/Birgitte Darger. Læs mere…

 WS 10: Innovationsbaseret undervisning med udgangspunkt i samfundsfag v/Morten Winther Bülow. Læs mere…

12:30-13:30 Frokost i restauranten efterfulgt af kaffe
13:30-14:30 Oplæg 4: Digital Liceracy v/Rhona Sharpe. Læs mere…
14:30-14:45 Afslutning og evaluering

 

Reklamer