Program dag 1

Tirsdag den 27. september 2016

09:30-10:15 Indskrivning til konferencen – kaffe/te med rundstykker
10:15-10:30 Velkomst
10:30-12:00 Oplæg 1: Fag og faglighed  v/Torben Spanget Christensen. Læs mere
12:00-13:00 Frokost i restauranten
13:00 – 15:00 Workshops

WS 1: Skrivning som læringsredskab med udgangspunkt i historiefaget v/ Heidi Funder. Læs mere…

WS 2: Stilladserende læreprocesser i de naturvidenskabelige fag med udgangspunkt i kemi og biologi v/Karen Lunden. Læs mere…

WS 3: Kommunikativ sprogundervisning gennem spil og leg med udgangspunkt i tyskfagetv/Christina Hove og Mathilde Nygaard Beck. Læs mere…

WS 4: Forløbstilrettelæggelse ud fra elevens verdensforståelse med udgangspunkt i danskfaget v/Louise Daugaard Madsen. Læs mere…

WS 5: Erfaringsbaserede læreprocesser med udgangspunkt i teknologifaget v/Dorte Blicher Møller. Læs mere…

15:00-15:30 Kaffepause
15:30-17:00 Oplæg 2: Faglig skrivning som identitetsudvikling v/Nikolaj Frydensbjerg Elf. Læs mere…
17:15-18:30 Hvilke fagopfattelser ligger bag forlagenes produktion af læremidler?

▪   Systime

▪   L&R Uddannelse

▪   Gyldendal

18:30-21:00 Festmiddag med underholdning

 

Reklamer