WS 3 Kommunikativ sprogundervisning tysk

 

Christina Hove

Christina Hove

Mathilde Nygaard Beck

Mathilde Nygaard Beck

 

 

 

Når eleverne efter sommerferien møder på deres sproghold på gymnasiet, er der ofte stor spredning i elevernes faglige ballast, ligesom eleverne ikke kender hinanden. I grundforløbet er det derfor nødvendigt at overveje arbejdsstrukturer, der både styrker de sociale relationer på et hold og som samtidig giver mulighed for elevdifferentierede opgaver. Derudover er det for os som sproglærere vigtigt at give den enkelte elev mod på og lyst til at arbejde med sproget. Med udgangspunkt i materialet Ein neuer Anfang, der vandt undervisningsmiddelprisen 2014, samt vores kommende grammatikbog, Melde dich mal!, som udkommer hos L&RU efteråret 2016, vil vi i workshoppen se på:

  • Tips til hvordan spil, leg og styrkelse af sociale relationer kan motivere eleverne til at arbejde med grammatiske emner og læsning af autentiske tekster
  • Tips til hvordan faste vendinger automatiseres og gloser indlæres gennem spil og leg
  • Hvordan vi får vores elever til at reflektere over egen læringsproces

Denne workshop veksler mellem oplæg, praksiseksempler, hvor kursusdeltagerne medvirker aktivt, og erfaringsudveksling. De fleste øvelser vil let kunne omsættes til undervisning i andre 2. fremmedsprog.

Christina Hove er lektor i tysk på Espergærde Gymnasium og Mathilde Nygaard Beck er lektor i tysk på Egaa Gymnasium

Reklamer