Oplæg 1 Fag og faglighed

Torben Spanget Christensen

Torben Spanget Christensen

 

 

Den selvfølgelighed, hvormed vi i det daglige tænker fag i gymnasiet og fag i andre sammenhænge, kan sløre blikket for, hvad fag er. Oplægget har til hensigt at trawle igennem en række spørgsmål, vi kan stille til og om fag med henblik på at nedbryde denne selvfølgelighed. Det er spørgsmål som: Hvad nu hvis vi ikke havde fag? Hvad nu hvis faggrænserne var anderledes? Kan man bare lave et nyt gymnasiefag? Hvornår kan vi sige, at et vidensområde er et fag? Hvordan får fag et indhold? Får alle fag deres indhold på samme måde? Hvordan kommer eleverne ind i fag? Hvad er forholdet mellem fag og faglighed?

Disse og mange flere spørgsmål, der hænger sammen, og alle kun berører aspekter af fag, behandles i oplægget.

 

Torben Spanget Christensen: Lektor, ph.d. på Institut for KulturVidenskaber på Syddansk Universitet, deltager i forskningprojektet ‘Faglighed og skriftlighed (www.sdu.dk/fos)

Reklamer