Oplæg 2 Faglig skrivning som identitetsudvikling

Nikolaj Elf

Nikolaj Elf

 

 

I forskningsprojektet ’Faglighed og skriftlighed’ har en større gruppe af forskere i mere end otte år undersøgt hvordan elever lærer sig fag gennem skrivning og skrivning gennem fag (se www.sdu.dk/fos). Det er et af projektets fund, at alle fag har sine særlige måder at skrive på (skrivepraktikker), som man som elev skal lære sig for at kunne blive en anerkendelsesværdig deltager i faget. I dette oplæg vil der blive fokuseret på hvordan skrivning i faget også kan være og er redskab til mere end faget i sig selv. Med fokus på analyser af elevers skriverudvikling over flere år, fra folkeskole til forskellige gymnasiale uddannelser, vil oplægget vise hvordan skrivning og skriverudvikling i høj grad også er forbundet med elevers identitetsudvikling. Skrivning i fag kan derfor forstås som identitetsarbejde og identitetsudkast. Fagenes og de store skriftlige opgavers mangfoldige skrivepraktikker udgør et fantastisk muligheds- og afprøvningsrum for elevers kritiske, kreative og erkendelsesskabende identitetsprocesser, der er centrale at have blik for, hvis man skal honorere gymnasiets mål om at være både almendannende og studieforberedende.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Lektor, ph.d. på Institut for KulturVidenskaber på Syddansk Universitet, deltager i forskningprojektet ‘Faglighed og skriftlighed (www.sdu.dk/fos)

Reklamer