WS 4 Forløbstilrettelæggelse ud fra elevens verdensforståelse med udgangspunkt i danskfaget

Louise Daugaard Madsen

Louise Daugaard Madsen

 

Didaktik i ”kedelige” fag.

 Hvordan får man skabt forløb, hvor eleverne fornemmer, at de både bliver set og hørt og desuden føler en nødvendighed af at læse deres lektie og komme til timerne?

Mit udgangspunkt er drenge på teknisk gymnasium, der ikke umiddelbart kan se, hvorfor de skal undervises i dansk på A-niveau, og hvad de konkret kan bruge faget til. Flere angiver, de er uinteresserede i faget i begyndelsen af 1g. Af nød har jeg derfor udviklet en slags modstandsdidaktik: Jeg arbejder med at gøre et ”kedeligt” fag interessant ved at arbejde med virkelighedsnære emner, som gør eleverne klogere på deres egen verden. Arbejdsformerne er varierede, men samtidig strukturerede: Eleverne får forløbsbeskrivelse med elevmål og arbejdsplan, så de hele tiden kan orientere sig om hele forløbet – som selvfølgelig kan ændre sig efter elevernes behov. Jeg begrunder alt, hvad jeg gør. Et vigtigt omdrejningspunkt er skriftlighed, både kreativ skrivning og genreskrivning, men jeg arbejder også med synlig læring, med quizzer og med at inddrage elevernes studieretningsfag.

I workshoppen vil du blive præsenteret for nogle af mine forløb, hvilke tanker jeg gør mig i forbindelse med udarbejdelsen af disse, og hvordan jeg konkret har afviklet forløbene. Du vil få mulighed for at diskutere, hvad du mener, det ”perfekte” forløb rummer af elementer og komme med bud på, hvordan man kan gøre et fag interessant.

Du må meget gerne medbringe et forløb til workshoppen, som du mener, folk kunne få gavn af at se.

 

Louise Daggaard Madsen er lektor i dansk på H.C. Ørsted Gymnasiet

Reklamer