WS 1 Skrivning som læringsredskab med udgangspunkt i histoiefaget

Lektor Heidi funder

Lektor Heidi Funder

 

 

“Ny skriftlighed” nåede akkurat at blive skoleparat, så kom regeringens udspil om ny gymnasiereform og vi afventer i skrivende stund skriftlighedens skæbne i det almene gymnasium. Uomgængeligt er det, at skriftlighed fungerer som medium for, synliggørelse, og fastholdelse af læring. Skriftlighed er tankens og erkendelsens spejl, der kan anskueliggøre den aktuelle, igangværende læring og dermed åbne for dialog og udvikling.

Med udgangspunkt i historiefaget, et ikke-skriftligt fag, der indgår i en anseelig del af landets SRP-opgaver, og dermed optræder skriftlig på godt halvdelen af landets studentereksamensbeviser, vil erfaringer og betragtninger fra de seneste 5-6 års arbejde landet over med skriftlighed som læringsredskab til hverdag og i de store opgaver blive sat i spil.

Heidi Funder underviser i fagene engelsk og  historie på Rødkilde Gymnasium

Reklamer