WS 2 Stilladserende læreprocesser i de naturvidenskabelige fag med udgangspunkt i biologi

Karen Lunden

Karen Lunden

 

Hvordan giver man eleverne faglig basisviden og opfylder fagets mål, uden at undervisningen bliver simpel udenadslære? Hvordan kan man koble teori med elevernes egen erfaringsverden?

Min erfaring er, at en kombination af forståelsesundervisning og stilladsering, altså præcision, tydelighed og relevans, lægger et godt fundament for det videre arbejde med at opnå kompetencer i et fag.

Jeg vil vise konkrete eksempler på, hvordan man kan opbygge elevernes forståelse, viden og kompetencer i naturvidenskabelig tænkning, hvordan man producerer ny viden i fagene, og hvordan man via formativ evaluering kan løfte eleverne. Eftersom jeg ikke er begejstret for at rette opgaver, har jeg udviklet koncepter, hvor eleverne får feedback i grupper, retter egne eller hinandens opgaver. Jeg vil endvidere vise eksempler på, hvordan tilrettelæggelse af forløb og forberedelse til den enkelte lektion skaber motivation og fundament for ”den gode time”. Min ambition er, at eleverne både klarer sig godt til eksamen og opnår ægte faglige kompetencer.

I workshoppen vil du få lejlighed til at diskutere, hvor meget man kan stilladsere uden at det går ud over elevens selvstændighed, ligesom du vil få mulighed for at koble inspirationen til egen praksis.

Du må meget gerne medbringe et eller flere eksempler på, hvordan du selv har arbejdet med at opfylde et eller flere af fagenes mål.

Karen Lunden er Cand.Agro og lektor på H.C. Ørsted Gymnasiet, Frederiksberg, hvor hun underviser i fagne biologi og teknologi.

Reklamer