WS 5 Erfaringsbaserede læreprocesser med udgangspunkt i teknologifaget

Lektor Dorte Blicher Møller

Lektor Dorte Blicher Møller

 

 

Erfaringsbaserede læreprocesser er ifølge Kolb bundet tæt sammen med den erfaring, man som elev gør sig gennem et projektforløb. Startpunktet er i den konkrete erfaring, som for teknologifagets vedkommende tager udgangspunkt i en samfundsmæssig problemstilling, og dermed i den erfaring, som eleven har med sig fra andre fag, sin opdragelse og personlige erfaring (eller dannelse – om man vil) med den aktuelle problemstilling.

Men hvad er det for en slags erfaring, vi forventer af vores teknologi-elever? Og hvordan bringer vi denne erfaring i spil i de erfaringsbaserede læreprocesser i teknologifaget?

Workshoppen indledes med eksempler på, hvordan elevernes erfaring fra projektforløb i teknologifaget kan bringes i spil gennem underviserens didaktiske overvejelser omkring progression, taksonomi og teknologisk dannelse. Derefter diskuteres emner som:

  • Kaster vi eleverne ud på tynd is, og så må det briste eller bære – eller stilladserer og nurser vi, så eleverne ikke får plads til at skabe egen erfaringer?
  • Hvad er god og dårlig erfaring, og kan den dårlige erfaring også give gode læreprocesser?
  • Hvor mange fejl skal der til for at få god erfaring?

 

 

Dorte Blicher Møller, uddannet akademiingeniør, er gymnasielærer og kursusleder ved Aalborg tekniske Gymnasium

Reklamer