WS 7 Æstetiske læreprocesser med udgangspunkt i musikfaget

Lektor Nicolas Marinos

Lektor Nicolas Marinos

 

 

 

De kunstneriske fag er historisk set i store træk udsprunget af kunst- og udtryksformer uden for skolens mure. Med deres indtræden i gymnasieskolens fagramme opstår en skolefaglighed, der på den ene side har udfordret – og stadig kan udfordre – fagenes selvbillede. På den anden siden kan netop disse fag bidrage med læreprocesser (herunder æstetiske læreprocesser som praksisfællesskaber), der med tiden har vist sig at være i høj kurs i den faglighedsforståelse, der har præget nyere uddannelsespolitik. Dermed kan de kunstneriske fags æstetiske læreprocesser betragtes som et ud af flere bud på en bro mellem fortidens og fremtidens fagforståelse.

 

Nicolas Marinos, uddannelsesleder på VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (VUF), tidligere fagkonsulent for musik, dramatik og dans. Ekstern lektor i teoretisk pædagogisk ved IKV, SDU. Lektor i musik, fransk og dansk og cand.pæd. i generel pædagogik.

Reklamer