WS 8 Samarbejde med eksterne parter belyst gennem de økonomisk orienterede fag

Claus Timm

Claus Timm

 

 

Workshoppen introducerer forskellige tiltag, der kan bruges i relation til interessenter. Hvilke samarbejdsformer kan bruges, hvilke behov har parterne og hvordan gennemføres et godt forløb? Eksempler fra samarbejde med videregående uddannelser, kulturinstitutioner og virksomheder bliver centrale, men der vil også være fokus på, hvordan man fastholder og integrerer samarbejdet i gymnasiehverdagen.

 

 

Claus Timm er fagkonsulent for HHX International Økonomi og ekstern lektor på CBS

Reklamer