WS 9 Dannelse i det plurale gymnasium med udgangspunkt i danskfaget

Lektor Birgitte Darger

Lektor Birgitte Darger

 

 

Det bliver sværere og sværere at gøre gymnasieeleverne tændte på at læse klassikerne. På at læse tykke bøger. Bøger i det hele taget. Hvad skal det til for? Dette helt legitime spørgsmål skal vi i danskfaget hele tiden kunne give eleverne meningsfulde svar på. Og det kan vi. Vi kan fortælle dem at det at være dannet er at læse andet end dem selv. Give dem oplevelsen af at have udsyn og empati og gøre dem kritiske og selvstændige. Samtidig bryder de moderne medier grænserne ned mellem litteratur og sprog og medier, og danskfaget må gentænke sine stofområder så de vigtige eksistentielle diskussioner fra litteraturlæsningen og den analytiske fordybelse spredes ud og ikke mistes. Hvordan bliver man en demokratisk deltager i de sociale mediers debatter med en ordentlig tone? Hvordan kan man skelne mellem fakta og fiktion i de moderne mediers tekster? At kunne håndtere disse spørgsmål bliver vigtige elementer i dannelsen.

På workshoppen vil vi se eksempler på, dele erfaringer og diskutere

  • Hvordan vi kan aktualisere og motivere litteraturlæsningen som et vigtigt element i elevernes dannelse
  • Hvordan danskfagets stofområder kan tænkes sammen
  • Hvordan målstyring og krav om synlig læring kan kobles til dannelsesmålene for faget.

 

Birgitte Darger, Christianshavns gymnasium, Formand for Dansklærerforeningens bestyrelse for stx og hf, underviser på teoretisk pædagogik

Reklamer