Oplæg 3 Fagligt samspil – om den interdisciplinære merværdi

Tina Høegh

Tina Høegh

 

 

Problemer i verden løses sjældent gennem viden fra et enkelt fag alene, og i gymnasiet bereder faglige samspil blandt andet eleverne til samarbejdsevne og evne til at anlægge en strategi for, hvordan en opgave nødvendigvis må og kan besvares med bredere viden og fra flere fag.

Oplægget diskuterer mulighederne i det interdisciplinære felt med fokus på både faglærerens vejledning af eleven og det fagdidaktiske samarbejde mellem flere fags lærere.

 

Projektet ’Klare studieretningsprofiler og fagligt samspil’ har gennem tre år udviklet forskellige værktøjer til planlægning og evaluering af gymnasieelevens problembaserede arbejder. Oplægget vil via den samspilsdidaktiske arbejdsmodel fx vise hvorfor og hvordan gymnasiets dannelsesmål er det interdisciplinæres naturlige omdrejningspunkt.

 

Tina Høegh: Lektor, ph.d. på Institut for KulturVidenskaber på Syddansk Universitet, projektleder på ‘Klare profiler i studieretningerne og fagligt samspil’

 

Reklamer