WS 6 Den svære overgang fra grundskole til gymnasium med udgangspunkt i matematikfaget

Undervisningen i gymnasiet bygger ovenpå det, eleverne har med sig fra grundskolen – eller gør den? Undersøgelser viser, at mange elever finder overgangen vanskelig, og at problemerne blandt andet skyldes forskellige tilgange til faglighed og undervisning på de to uddannelsesniveauer. Med udgangspunkt i matematik, vil vi se på, hvad det er for en undervisningspraksis eleverne kommer fra, hvordan vi kan blive klogere på den, og hvilke konsekvenser denne viden kan få i vores egen undervisning.

 

Marit Hvalsøe Schou er Ph.D. studerende, LSUL

 

 

Reklamer