Vision

GYMNASIEDAGE.DK er:

– et årligt tilbagevendende mødested for undervisere, forskere, læremiddelproducenter og beslutningstagere ved de gymnasiale uddannelser.

– et forum for inspiration, videndeling og debat i real-time mellem undervisere ved de gymnasiale uddannelser.

– et rum for både formel og uformel netværksdannelse med kolleger fra hele landet og fra alle de gymnasiale uddannelser.

 

 

sducfu-logo

Reklamer